JoviMedia is een persbureau, dat foto- en videoproducties maakt voor vele (nieuws)partijen. Onze foto’s zijn na betaling (ten anders overeengekomen) beschikbaar voor gebruik op websites, televisie, kranten en in reclame.

GEBRUIKSRECHT:
Tenzij anders met JoviMedia is overeengekomen mogen de door ons gemaakte foto’s op geen enkele wijze worden gepubliceerd en gereproduceerd worden. In de praktijk houdt dit in dat van de gedownloade beelden via onze website of van onze afnemers, geen afdrukken in welke vorm dan mogen worden gemaakt. Alleen voor privé gebruik is dit toegestaan als de copyright tekst in de foto blijft staan.

INBREUK AUTEURSRECHT:

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, en voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Meer over auteursrecht lees u hier!

Mocht wij foto’s aantreffen die zonder onze toestemming zijn gepubliceerd op website of andere media dan zullen wij een standaard bedrag in rekening brengen. Onderstaande tarieven zijn dan van toepassing:

Foto :   € 225,-  excl. administratiekosten

Video : € 550,- excl.  administratiekosten

Verder wordt afhankelijk van de aard en vorm kunnen de licentiekosten verhoogd worden tot tenminste driemaal de standaard en hierboven vernoemde bedragen vermeerderd met administratiekosten. Wettelijke betalingstermijn is 14 dagen.

De algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie zijn van toepassing en hier na te lezen Algemene Voorwaarden Fotografie