Privacy verklaring

Home » OVER ONS » Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

John Wiersma Fotografie / JoviMedia kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van John Wiersma Fotografie / JoviMedia, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan John Wiersma Fotografie / JoviMedia verstrekt. John Wiersma Fotografie / JoviMedia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Geboortedatum
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Bankrekeningnummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

John Wiersma Fotografie / JoviMedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

WAAROM JOHN WIERSMA FOTOGRAFIE/JOVIMEDIA GEGEVENS NODIG HEEFT

John Wiersma Fotografie / JoviMedia verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan John Wiersma Fotografie / JoviMedia uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang John Wiersma Fotografie / JoviMedia gegevens bewaard
John Wiersma Fotografie / JoviMedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

John Wiersma Fotografie / JoviMedia deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. John Wiersma Fotografie / JoviMedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
– Microsoft (email outlook)
– Apple (email iCloud)
– Google (email google)
– Oypo

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
John Wiersma Fotografie / JoviMedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door John Wiersma Fotografie / JoviMedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@jovimedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. John Wiersma Fotografie / JoviMedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

John Wiersma Fotografie / JoviMedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van John Wiersma Fotografie / JoviMedia maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door John Wiersma Fotografie / JoviMedia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  op via contact@jovimedia.nl. www.jovimedia.nl / www.johnwiersmafotografie.nl / zijn websites van John Wiersma Fotografie / JoviMedia. 

John Wiersma Fotografie / JoviMedia is als volgt te bereiken:
Postadres: Lisdodde 32
Vestigingsadres: 2408 LW, Alphen aan den Rijn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 
Telefoon: 06-44882365
E-mailadres: contact@jovimedia.nl